ทั้ง 5 คน บนเรือแตงโม นิดา

news

 

จากกรณีที่ พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบค ดีการเ สี ย ชี วิ ต ของ น.ส.นิดา พัชรวีระพงษ์ หรือ แตงโม พลัดต กเ รื อสปีดโบ๊ท จมแม่น้ำเจ้าพระยา เ สี ย ชี วิ ต

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. พร้อมด้วยคณะพนักงานสอบสวน เตรียมแถลงปิดค ดี การเ สี ย ชี วิ ต ของแตงโม ในวันนนี้ 26 เม.ย. เวลา 13.00 น. ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดทำ ค ดี เตรียมแถลงข่าวสรุปสำนวนและปิด ค ดี แตงโม เพื่อส่งสำนวนให้กับอัยการต่อไป ซึ่ง 5 คนบนเรือสปีดโบ๊ต ไม่มีใครรอดข้อหา

นายตนุภัทร เลิศทวีวิทย์ หรือ ไฮโซปอ ถูกตำรวจแจ้งดำเนิน ค ดี 5 ข้อหา ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตาม ป.อาญา มาตรา 291 ต้องร ะวางโ ท ษจำ คุ กไม่เกิน 10 ปี และป รั บ ไม่เกิน 200,000 บาท

พ.ร.บ.การเดินเรือ ขับเรือโดยไม่มีใบอนุญาต

พ.ร.บ.การเดินเรือ ใช้เรือที่ใบอนุญาต สิ้ น อ า ยุ

พ.ร.บ.การเดินเรือ มาตรา 119 ทิ้งสิ่งป ฏิ กู ล ลงแม่น้ำ

ให้การเท็จ ตาม ป.อาญา มาตรา 172

นายไพบูลย์ ตรีกาญจนานันท์ หรือ โรเบิร์ต ถูกตำรวจแจ้งดำเนิน ค ดี 4 ข้อหา ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความ ต า ย ตาม ป. อา ญ ามา ตรา 291 ต้องระวางโ ท ษ จำ คุ กไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท

พ.ร.บ.การเดินเรือ ขับเรือโดยไม่มีใบอนุญาต

พ.ร.บ.การเดินเรือ ใช้เรือที่ใบอนุญาต สิ้ น อายุ

พ.ร.บ.การเดินเรือ มาตรา 119 ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำ

นายนิทัศน์ กีรติสุทธิสาทร หรือ จ๊อบ ถูกตำรวจแจ้งดำเนิน ค ดี 2 ข้อหา ช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโ ท ษ ทางอา ญ า ตาม ป.อ าญ ามาตรา 184 หรือ ทำลายหลักฐาน

พ.ร.บ.การเดินเรือ มาตรา 119 ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำ

นายวิศาพัช มโนมัยรัตน์ หรือ แซน ถูกตำรวจแจ้งดำเนิ น ค ดี 1 ข้อหา

ประมาทเป็นเห ตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความ ต า ย ตาม ป.อาญามาตรา 291

น.ส.อิจศรินทร์ จุฑาสุขสวัสดิ์ หรือ กระติก ถูกตำรวจแจ้งดำเนิน ค ดี 1 ข้อหา

ให้การเท็ จ ตาม ป.อาญามาตรา 172

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.