น้องยี่หวา ยิ่งโตยิ่งสวย

news

“น้องยี่หวา” ลูก ส า ว คน โ ต ของนัก ร้ อ ง ชื่อ ดั ง “โจ๊ก โ ซ คู ล” หรือ “โจ๊ก กรภพ” ที่ตอนนี้ก็อายุได้ 11 ปีแล้ว

มีความ ส ว ย ใส แ ว ว เป็น ศิ ล ปิ น ทั้ง ร้ อ ง ทั้ง เ ต้ น เก่งมากๆ ซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าลูกไม้ตกไม่ไกลต้นจริงๆ

เนื่องจากได้รับบทนัก แ ส ด ง จากภาพยนตร์แนว ส ย อ ง ขวัญเรื่อง “ร้านของ เ ก่ า” และยังได้ ร่ ว ม งานกับ

แพจิน ย อ ง สมาชิกวง CIX อีกด้วย โดยในงาน เ ปิ ด ตัว ห นั ง ที่ จั ด ขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

ก็ทำหลายคนตา ค้ า ง กับความ ส ว ย ความ น่ า รั ก ของ น้องยี่หวา ที่ แ ต่ ง หน้า แ ต่ ง ตั ว ส ว ย แบบเต็ม ย ศ

ทำ เ อ า คุณพ่อโจ๊กถึงกับกุม ข มั บ และบอกว่า “11 ขวบ ฉันปวดหัวมากเลยนะ…..” บอกเลยว่า เ ก่ ง เหมือน

คุณพ่อคุณเลยทีเดียว นอกจากนี้ ยังมี โ ม เ ม น ต์ ที่ น้องยี่หวา และ แพจินยอง ได้ ถ่ า ย รูปคู่กันด้วย

ทำคน ดั ง ใน ว ง การและ แ ฟ น ค ลั บ เข้ามาคอม เ ม น ต์ กัน ย ก ใหญ่ ชมความ น่ า รั ก ความเก่ง ของน้องยี่หวา

และบอกว่าดู ท่ า คุณพ่อต้องไว้ ห น ว ด เข้มๆรอแล้ว ทาง ที ม งานก็มีภาพมาฝากกันด้วยเราไป ช ม กันได้เลย

น้องยี่หวา

น่ารักมาก

ยิ่งโตยิ่งสวย

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.