มิ้นต์ รัก 11 ปี ตอบชัดไปงานแต่งหมาก คิม

news

มิ้นต์ รัก 11 ปี ตอบชัดไปงานแต่งหมาก คิม

สำหรับ คู่ของ น า ง เ อก ส า ว มิ้นต์ ชาลิดา กับ แ ฟ น หนุ่ม ภูผา เตชะณรงค์ ที่ รั ก กั น มา ย า ว นานถึง11 ปี

และแฟนๆต่างรอลุ้น ง า น แ ต่ ง ของทั้งคู่ว่าจะมี เ มื่ อ ไ ห ร่ เนื่องจากเพื่อนๆใน ว ง ก า รต่าง ท ย อ ย กันไปมี ค ร อ บ ค รั ว แล้ว

ล่าสุด ด้าน น า ง เ อ ก สาว มิ้นต์ ชาลิดา ได้มาออกงาน อี เ ว้ น เ ปิ ด ตั ว ภาพยนตร์ จึงมี โ อ ก า ส ได้เข้าไป พู ด คุ ย ด้วย

ที่วันนี้ สาวมิ้นต์ เ ป ลี่ ย น ลุ ค เป็นสาวผมสั้นนั้น สาวมิ้นต์เผยว่า ลองได้แต่งตัว ทำ อ ะ ไ ร ใหม่ๆ ก็ต้อง มั่ น ใ จ

และได้ถามไปเรื่อง แ ส ด ง ล ะ ค ร ซ่านเสน่หา ที่เรื่องนี้เป็นการเล่นแบบ จู บ จริง ว่าแฟนหนุ่ม ภูผา ว่าไงอย่างไรบ้าง

ด้านสาวมิ้นต์ก็เผยว่า ภูผาแค่บอกให้ตนนั้น ทำ ใ ห้ เ ต็ ม ที่ ไม่มีหึง หวง อ ะ ไ ร เลย แต่เหมือน ผ ลั ก ดันให้ พ ย า ย า ม

ตั้งใจทำมากกว่า ผ่านมา 10 ปีเราอยู่ด้วยความ เ ข้ า ใ จ กันมากขึ้น ทุกวันนี้ แ ฮ ป ปี้ ดี และเรายังมี อ ะ ไ ร ที่ต้อง เ รี ย น รู้ กันอีก

ส่วนเรื่องการ แ ต่ ง ง า น นั้นตนยังมองไม่เห็น เพราะมันเป็น จุ ด เ ริ่ ม ต้ น อีกจุดหนึ่ง ซึ่งตนก็ยัง ส นุ ก กับการทำงาน

ยังต้องดูแล ค ร อบ ค รั ว ต่อมาได้เผยถึงเรื่องการไปร่วมงาน แ ต่ ง ง า น ของคู่หมาก คิม ที่หลายคนถามเข้ามา ว่า

ตนนั้น ไปอยู่แล้ว ถ้าเขา เ ชิ ญ นะ และตนก็ ยิ น ดี กับทั้งคู่ก่อนหน้านี้ ตนกับคิมก็ คุ ย กันอยู่ ก็ยัง ถ า ม กันอยู่ว่า ใ ค ร จ ะไปก่อน

หมาก คิม

มิ้นต์ ภูผา

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.